عروسک پسرالگوی بدنالگوی لباسدوخت بدن

1- الگوهای نیمه یا یک چهارم را که با خط چین های بلند نشان داده شده اند، کامل کنید. خط چین های کوتاه نشان دهنده ی تاکردن هستند، نقطه چین ها دوخت را نشان می دهند.
2- وقتی بدن و لباس ها را برش می زنید جای دوخت و جای توزدن لبه ها را بگذارید.
3- برای هر عروسک، دو بار از بدن- سر و 4 بار ( معکوس ) از پاها از پارچه ی صورتی ببرید.
4- با استفاده از کاربن شکل های روی سر را به پارچه منتقل کنید و آنها را گلدوزی کنید.
5- گونه های دخــترها را با مداد رنگی یا رژگونه رنگی کنید.
6- دوقسمت سر- بدن را روی هم گذاشته و بدوزید و پایین آن را باز بگذارید
7- پاها را بدوزید و انتهای آن را باز بگذارید. تمام انحناها را چرت بزنید.
8- بدن را به رو برگردانده و ابتدا دستها را پرکرده و در امتداد نقطه چین ها کوک بزنید تا بسته شود و سپس بدن و پاها را کاملا پرکنید.
9- لبه ی پایین بدن را به داخل برگردانده و بدوزید تا بسته شود.
10- لبه های بالای پاها را توگذاشته و به بدن بدوزید.

دوخت لباس

1- چشم ها و ابروها را قهوه ای و دهان را با رنگ صورتی گلدوزی کنید.
2- برای موها، حدود 40/5 متر از کاموا قهوه ای را از نیمه تا کرده و در وسط سر به سمت پشت سر بچسبانید تا سر را بپوشاند، دومین لایه را نیز بچسبانید تا ضخیم شود.
3- حدود50/6 سانتی متر از کاموا وسط بالای سر در دو دولایه قرار دهید، در یک سمت کوک بزنید. دسته های کاموا را در دو سمت سر بچسبانید و جلوی سر را مرتب کنید.
بلوز

1- برای بلوز کتانی، یک پشت و دو جلو ببرید.
2- سرشانه ها و پهلوها را بدوزید.
3- آستین ها، یقه و لبه ها را توبگذارید.
4- در قسمت های × دکمه ها را بدوزید.

شلوار

1- از کتان قرمز دو عدد از الگوی شلوار ببرید.
2- از A تا B و از B تا C به هم بدوزید.
3- لبه ها را تو بگذارید، یک مربع 1 سانتی متری برای جیب بدوزید.
4- دستمال کتانی مربع را تا کرده و در جیب بگذارید.
5- بندها را در شانه به هم سنجاق کرده، روی آنها دکمه ها را بدوزید.
6- کمر پشت را جمع کنید تا اندازه شود ( نقطه چین ها روی الگو )

جوراب

1- جوراب ها را از پارچه ی استرچ ( کشی ) ببرید.
2- هریک را از نیمه تا کرده، پهلوها و انتها را به هم بدوزید.
3- به پای عروسک کنید.

کفش

1- برای هر کفش، کف، رویه و بندها را از نمد ( پارچه ی پشمی ) ببرید.
2- رویه را از نیمه تا کرده، پشت را دوخته و رویه را به کف بدوزید.
3- زبانه ی مرکز رویه ی کفش را به پایین تا کرده و بدوزید ( محل عبور بند )
4- بند را وارد زبانه ی تاشده کرده، انتهای آنها را به پهلوهای کفش بدوزید.

کلاه

1- پنج تکه از قسمت بالای کلاه و دو تکه از لبه ی کلاه از پارچه ی پشمی ببرید.
2- از قسمت D تا E پنج تکه ی بالای کلاه را به هم بدوزید.
3- دو لبه ی کلاه را در طول انحنای لبه به یکدیگر بدوزید.
4- لبه را به زیر لبه ی بالای کلاه بدوزید.
5- توپ پشمالو را به انتهای کلاه بدوزید.
6- کلاه را سبک پرکنید و به سر وصل کنید.

سطل

1- برای سطل، کف، اطراف و دسته ی سطل را از پارچه ی پشمی زرد ببرید.
2- آن را بدوزید و به دست بچسبانید.

نکته ی مهم: پیش از برش الگوها، خانه های مربع را به اندازه ی 1 اینچ یا حدود 54/2 سانتی متر در آورید.

 
خانمbibigol آنلاین نیست.  
 

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 آبان 1388    | توسط: نسترن ن    |    | نظرات()